Weblog AWFZJ

Op deze plek vertellen onderzoekers, medewerkers van instellingen en andere belanghebbenden van de AWFZJ over wat hen bezighoudt binnen het jeugdforensisch werkveld.


Op donderdag 1 oktober organiseert het AWFZJ het congres 'Het gezin centraal, gezinsgericht werken in de (gesloten) instelling'. Inge Simons, de promovendus van het onderzoeksproject vertelt hier meer over de dataverzameling en de achtergrond van het het project gezinsgericht werken.

Waarom de AWFZJ?

De Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd is een samenwerkingsverband tussen acht organisaties waar kennis uit de praktijk, onderzoek, opleiding en beleid over jongeren met justitiecontact wordt vergaard, gedeeld, geïntegreerd en toegepast. Het doel is dat de instellingen gerichte zorg kunnen bieden aan de jongeren, zodat zij na hun verblijf in de instelling weer hun weg vinden in de maatschappij en recidive wordt voorkomen.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers zijn twee forensische jeugdinstellingen (JJI Lelystad, onderdeel van Intermetzo en Forensisch Centrum Teylingereind), twee universiteiten (Leids Universitair Medisch Centrum en Vrije Universiteit Medisch Centrum), twee GGZ-instellingen (Curium-LUMC en De Bascule) en twee hogescholen (Windesheim Flevoland en Hogeschool Leiden).

Praktijkgestuurd en evidence based
De AWFZJ vertaalt vragen uit de praktijk naar onderzoeksvragen. De resultaten hiervan worden in de vorm van kennis en methoden vervolgens weer in de praktijk gebracht. De AWFZJ ontwikkelt evidence based (= wetenschappelijk bewezen) methoden waarmee de ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren met justitiecontact optimaal benut worden. Op deze manier wordt gestimuleerd dat professionals uit de praktijk met de laatste wetenschappelijk bewezen methoden werken, maar ook dat onderzoekers praktijkgericht gaan werken.